Të Mëdhenjtë thonin se çezmën e zinte shpesh Kuçedra.

Së shpejti romani "Grimcat"